Oudercommissie

De BSO zal een oudercommissie oprichten, deze zal bestaan uit minimaal 3 ouders. Er wordt getracht 2 tot 3 x per jaar een oudercommissie bijeenkomst te houden. De notulen van deze bijeenkomsten liggen ter inzage bij de BSO. De bevoegdheden van de oudercommissie en de procedures waaraan de organisatie en oudercommissie zicht moeten houden, zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie. Hierin staan o.a. regels met betrekking tot advisering door de commissie.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie? Stuur dan een mail naar info@bsojijenwij.nl.