Oudercommissie

Onze BSO heeft een actieve  oudercommissie. Er wordt getracht 2 tot 3 x per jaar een oudercommissie bijeenkomst te houden. De notulen van deze bijeenkomsten liggen ter inzage bij de BSO. De bevoegdheden van de oudercommissie en de procedures waaraan de organisatie en oudercommissie zicht moeten houden, zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie. Hierin staan o.a. regels met betrekking tot advisering door de commissie.

U kunt de OC per mail bereiken ocjijenwij@gmail.com