Oudercommissie

Onze BSO heeft een actieve oudercommissie. Er wordt getracht 3 x per jaar een oudercommissie bijeenkomst te houden. De notulen van deze bijeenkomsten liggen ter inzage bij de BSO. De oudercommissie buigt zich o.a. over vraagstukken als: Hoe ga je om met het gebruik van mobiele telefoons? Hoe pas je de activiteiten, faciliteiten, regels en zelfstandigheid aan op de grote leeftijdsverschillen in de groep? In hoeverre is een actief anti-pestbeleid nodig? Naast deze inhoudelijke, adviserende rol, heeft de oudercommissie de taak om af en toe een ouderavond of feestje te organiseren en de medewerkers, op de Dag van de Leidster, in het zonnetje te zetten. Daarbij willen de leden graag de mening van alle betrokken ouders vertegenwoordigen. Heb je hier ideeën over of ben je creatief en wil je graag (eenmalig) helpen dan hoort de oudercommissie dat graag! U mag hen gerust aanspreken voor vragen of ideeën.

De oudercommissie per mail bereikbaar: ocjijenwij@gmail.com