Suggesties

Wij streven ernaar om de opvang van zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over de gang van zaken.

Als er vragen of problemen zijn dan kunt u zich in eerste instantie richten tot de pedagogisch medewerkers. Als zij het probleem niet kunnen wegnemen kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager.

Blijven er problemen bestaan of heeft u het idee dat er niet goed naar u wordt geluisterd dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie in Den Haag. Wij geven u hier graag mee informatie over.

Ieder jaar maken wij een verslag van de ingediende en behandelde klachten. Zowel de GGD als de ouders krijgen hiervan een exemplaar toegestuurd.